Vytlačiť túto stránku
Ide o veľmi populárny a obľúbený nosič ako pre zákazníkov, tak pre zadávateľov. Citylighty bývajú umiestnené na lukratívnych miestach v meste – na peších zónach, v blízkosti nákupných centier, na autobusových zastávkach, v blízkosti budov, ktoré sú navštevované chodcami. Bývajú tak zaujímavým osviežením mestskej architektúry. Tieto vertikálne nosiče sú efektívne najmä na propagáciu nápojov, alkoholu, módnych značiek a telekomunikačných služieb - t.j. produktov dennej spotreby ľudí.

Strategické umiestnenie : Nosiče sú umiestnené na miestach s hustým výskytom pohybu chodcov. Umožňujú odovzdať odkaz čo najbližšie k miestu predaja. Môžete tak zvoliť najvhodnejšie posolstvo, na optimálne miesto, v správnom čase, pre správnu cieľovú skupinu.

Flexibilita pre kreativitu: Technológia podsvietenia a špeciálnej tlače dokáže zabezpečiť odlišnosť vizuálu počas dňa a počas noci. V noci preto môžete svoj vizuál osviežiť o prvky, ktoré počas dňa nie sú viditeľné.

Nepretržitá pôsobnosť: Citylighty fungujú vo dne, v noci. Nočné vizuály sú nepretržite podsvietené, preto sú viditeľné aj na diaľku.

Nízke náklady na 1000 oslovení: Vysoký zásah a penetrácia trhu zasahuje vybrané publikum pri nižších nákladoch v porovnaní s ostatnými médiami.

Katalógový list s technickými charakteristikami si môžete pozrieť tu: Katalógový list Citylight (PDF).